Privacyverklaring
U deelt Uw persoonsgegevens met ons als U klant bij ons bent of als U contact met ons hebt.
Persoonsgegevens die worden geregistreerd;
Naam – Adres – Postcode – Woonplaats – Tel.nr. – E-mail – Geb. datum 
BSN Nr.  Huisarts/behandelend arts – Medische indicatie – Zorgverzekeringsnr.

Waarvoor worden Uw gegevens gebruikt.
De administratieve afhandeling met Uw zorgverzekeraar.
Het bijhouden van behandel / productie en productgegevens.
Wij geven enkel gegevens aan onze gecontracteerde partners of onderaannemers in het productieproces als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.
Om met U of Uw vertegenwoordigers contact op te nemen per telefoon, post of E-mail.
Wij nemen alle zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de aan ons toevertrouwde gegevens en deze worden nimmer aan derde ter beschikking gesteld.
Informatie en / of inzage
U kunt inzage krijgen van Uw persoonsgegevens.
Vind  U dat Uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn dan kunt U schriftelijk een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering.
Bij verwijdering  wordt er wel rekening gehouden met verplichte bewaartermijnen.
Deze Privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd .

W. Hoskam                                                    ’s-Hertogenbosch 16-5-2018