Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen

AANPASSINGEN AAN SCHOENEN
Aanpassingen aan schoenen, of nog beter: orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen, dienen om specifieke klachten doelgericht op te lossen of te ontlasten. Vaak worden aanpassingen aan schoenen gecombineerd met supplementen.
Het komt ook regelmatig voor dat er aanpassingen aan sportschoenen gemaakt worden.
Sporters kunnen op deze manierblessures voorkomen en dus beter presteren.

AANVRAAG PROCEDURE

  1. De behandelend specialist of huisarts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
  2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.

Bij een afspraak op vaste tijd is er een maximale wachttijd van 20 minuten.

  1. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van Uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt.Tevens worden Uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen, en levert U het verwijsbriefje van de arts in.
  2. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij Uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de aanpassing aan Uw schoenen te mogen leveren.Deze machtiging is nodig om U voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
  3. Zodra de machtiging binnen is ( dit duurt gemiddeld 4 weken ) wordt de voorziening aan Uw schoenen vervaardigd.
  4. Als Uw schoenen aangepast zijn, maken wij weer een afspraak met U om Uw schoenen op te komen halen.

VERGOEDINGEN
Zorgverzekeraars vergoeden de aanpassingen aan Uw schoenen volledig, zodat U er niets aan hoeft te betalen. U dient wel rekening te houden met het eigenrisico.
Uw orthopedisch schoentechnicus regelt de machtiging voor U en daarmee ook de betaling door Uw zorgverzekeraar.

VERSTREKKINGEN
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat Uw verzekeraar een machtiging verleent.Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht worden genomen.
Deze regels voor verstrekkingen voor aanpassingen aan confectie zijn als volgt;

  1. Na aanpassingen van het eerste paar schoenen mag U na 3 maanden een reservepaar laten aanpassen.
  2. 15 maanden na het wisselpaar mag U een nieuw paar schoenen laten aanpassen.
  3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 maanden.
  4. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe aanpassingen aan schoenen ( bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn ). Daar en tegen krijgen zij geen reserveparen.

Als U binnen de gestelde termijnen een aanpassing aan Uw schoenen wilt hebben, zult U doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking komen. Wilt U dan toch de aanpassing,dan zult U deze zelf moeten bekostigen.

LEVERTIJDEN

De levertijd van aanpassingen aan schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar  binnenkrijgen. Gegarandeerd wordt altijd een levertijd binnen 2 weken na de datum van de machtiging.

HUISBEZOEK

Op medische indicatie van de verwijzer  is huisbezoek mogelijk.

GARANTIE

Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van het NVOS.
Leveringsvoorwaarden NVOS zijn bij ons verkrijgbaar.

KLACHTEN

Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid van ons bedrijf, toch een meningsverschil ontstaan tussen fabrikant en klant, dan wordt er volgens onze klachtenprocedure binnen 5 werkdagen aan U kenbaar gemaakt hoe de klacht door ons wordt opgelost.Uiteraard zullen wij ten alle tijden proberen Uw klacht te verhelpen, zodat U vervolgens weer goed uit de voeten kunt.Mocht het voorkomen,dat we alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat U toch nog niet tevreden bent,dan kunt U terecht bij de klachten commissie van de NVOS-orthobanda. www.nvos-orthobanda.nl klachtenregeling.
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen.Maar mocht de situatie zich toch voordoen, is het voor U goed te weten waar U terecht kunt.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat U met spoed geholpen wordt, dan kunt U na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht.Tijdens vakantiesluiting ven ons bedrijf kunt U op afspraak terecht bij onze waarnemer;
Rob Hoskam Orthopedie
Zandzuigerstraat 18
5222 AH ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6144988

KWALITEITSZORG

W.Hoskam is deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is.Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze gehele organisatie bovenaan staan.Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.Voor U een prettig idee,omdat U, en Uw  ( medische ) gegevens en Uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden. Heeft U echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van U.Met Uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren.