Orthopedische schoenen

Wanneer de voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen of aanpassingen aan schoenen,dan zijn orthopedische schoenen de oplossing.Orthopedisch schoeisel is volledig maatwerk; de gehele schoen wordt speciaal voor Uw voeten gemaakt.U heeft daarbij de keuze uit tientallen modellen,leersoorten en kleuren.

AANVRAAG PROCEDURE

 1. De behandelend specialist schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.

Bij een afspraak op vaste tijd is er een maximale wachttijd van 20 minuten.

 1. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van Uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt.Tevens worden Uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen,en levert U het verwijsbriefje van de arts in.
 2. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij Uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren.Deze machtiging is nodig om U voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
 3. Zodra de machtiging binnen is ( dit duurt gemiddeld 4 weken ) worden Uw leesten en passchoenen gemaakt en wordt U uitgenodigd om te komen passen.
 4. Tijden s het passen worden zonodig correcties uitgevoerd en wordt samen met U het model en de kleur van de schoenen uitgezocht.
 5. Na de pasfase gaan Uw schoenen in productie.
 6. Als de schoenen klaar zijn,wordt er weer met U een afspraak gemaakt om de schoenen op te halen.

VERGOEDINGEN

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen.Er geldt echter  altijd een ( wettelijke ) eigen bijdrage. Er zijn zorgverzekeraars die andere bedragen hanteren voor de eigen bijdrage;of dit voor U het geval is,kunt U nalezen in de polisvoorwaarden van Uw ziektekostenverzekering.Als U aanvullend verzekerd bent,bestaat veelal de mogelijkheid de eigen bijdrage weer gedeeltelijk terug te vorderen bij Uw verzekeraar. Orthopedische schoenen vallen onder het eigenrisico .

VERSTREKKINGEN

Om voor vergoeding in aanmerking te komen,is het noodzakelijk dat Uw verzekeraar een machtiging verleent.Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt,mits de regels voor verstrekking in acht worden genomen.
Deze regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt:

 1. Na het eerste paar schoenen mag U na 3 maanden een reservepaar aanvragen.
 2. 15 of 18 maanden na het wisselpaar mag U een nieuw paar schoenen.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 of 18 maanden.
 4. Kinderen,jonger dan 16 jaar,komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen ( bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn ). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

LEVERTIJDEN

De levertijd van orthopedische schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar  binnenkrijgen. Gegarandeerd wordt altijd een levertijd binnen 12 weken na de datum van de machtiging.

HUISBEZOEK

Op medische indicatie van de verwijzer  is huisbezoek mogelijk.

GARANTIE

Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van het NVOS.
Leveringsvoorwaarden NVOS zijn bij ons verkrijgbaar.

KLACHTEN

Mocht er  ondanks alle zorgvuldigheid van ons bedrijf,toch een meningsverschil ontstaan tussen fabrikant en klant, dan wordt er volgens onze klachtenprocedure binnen 5 werkdagen aan U kenbaar gemaakt hoe de klacht door ons wordt opgelost.Uiteraard zullen wij ten alle tijden proberen Uw klacht te verhelpen,zodat U vervolgens weer goed uit de voeten kunt.Mocht het voorkomen,dat we alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat U toch nog niet tevreden bent,dan kunt U terecht bij de klachten commissie van de NVOS-orthobanda. www.nvos-orthobanda.nl  klachtenregeling.   
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen.Maar mocht de situatie zich toch voordoen,is het voor U goed te weten waar U terecht kunt.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat U met spoed geholpen wordt,dan kunt U na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht.Tijdens vakantiesluiting van ons bedrijf kunt U op afspraak terecht bij onze waarnemer;
Rob Hoskam Orthopedie
Zandzuigerstraat 18
5222 AH ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6144988

KWALITEITSZORG

W.Hoskam is deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is.Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze gehele organisatie bovenaan staat.Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.Voor U een prettig idee,omdat U,Uw ( medische ) gegevens en Uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden.Heeft U echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van U.Met Uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren.